สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา /

เรืองอุไร กุศลาสัย รวบรวม แปลและเรียบเรียง

Other Authors: เรืองอุไร กุศลาสัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรีในพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ4570.W6 ส167 2535
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available