พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส /

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

No Cover Image
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2518
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
ปาฐกถาและสุนทรพจน์ รวมเรื่อง
พระบรมราโชวาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN6129.T5 พ342
Copy 1
Available
Copy 2
Available