ความจำของมนุษย์:

ทฤษฎีและวิธีสอน /

ไสว เลี่ยมแก้ว

No Cover Image
Main Author: ไสว เลี่ยมแก้ว
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี. โครงการตำรา
Format: BOOKS
Language:
Published: ปัตตานี : โครงการผลิตตำรา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2528
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ความจำ
การจำ -- (จิตวิทยา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BF371 ส996ค 2528
Copy 3
Available
Copy 2
Available