74 =เจ็ดสิบสี่ เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล:

รวบรวมบทความทางด้านเครื่องจักรกลจากวารสารเทคนิคชุดที่ 2 /

ซีเอ็ดยูเคชั่น

No Cover Image
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องจักรกล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TJ145 จ690
Copy 8
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 4
Available