100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:

บทความทางวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Format: BOOKS
Language:
Published: ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: AC158 ส12ร 2536
Copy 1
Available
Copy 2
Available