การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก /

จานุลักษณ์ ขนบดี

Main Author: จานุลักษณ์ ขนบดี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เมล็ดพันธุ์
ผัก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SB320.75 จ298ก
Copy 4
Available
Copy 8
Available
Copy 13
Available
Copy 14
Available
Copy 3
Available
Copy 7
Available
Copy 10
Available

Call Number: SB320.75 จ298ก
Copy 2
Not available
Copy 6
Not available
Copy 1
Not available
Copy 12
Not available
Copy 15
Not available
Copy 1
Not available
Copy 9
Not available