รายงานการวิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการฝึก = Developing creative thinking through training procedure /

ประสาท อิศรปรีดา

No Cover Image
Main Author: ประสาท อิศรปรีดา
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language:
Published: มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ความคิดสร้างสรรค์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1062 ป397ร 2532
Copy 1
Available