เอกสารการสัมมนาสำหรับผู้บริหาร 19 พฤษภาคม 2536 ณ โรงแรมสยามซิตี้ และการประชุมทางวิชาการ 20-21 พฤษภาคม 2536 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี

No Cover Image
Corporate Author: การสัมมนาสำหรับผู้บริหารและการประชุมทางวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2536 : โรงแรมสยามซิตี้และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]
Other Authors: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Q101 ก525อ 2536
Copy 1
Available