วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ = News reading & translation /

สวาสดิ์ พรรณา

Main Author: สวาสดิ์ พรรณา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การแปล
การแปลและการตีความ
ข่าว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PE1121 ส429ว
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 9
Available