เคมีอาหารเบื้องต้น /

ศศิเกษม ทองยงค์และพรรณี เดชกำแหง

Main Author: ศศิเกษม ทองยงค์
Other Authors: พรรณี เดชกำแหง
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เคมีวิเคราะห์
โภชนาการ
สารอาหาร
อาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 641.1 ศ288ค 2530
Copy 13
Available
Copy 12
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TX545 ศ288ค 2530
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 11
Available