เทคโนโลยีโพลิเมอร์ = Polymer technology /

กัญจนา ตระกูลคู

Main Author: กัญจนา ตระกูลคู
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เพรส มีเดีย, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่2.
Subjects: โพลิเมอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QD196 ก382ท 2533
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available