คณิตศาสตร์ช่างยนต์ = Motor vehcle science /

ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์

No Cover Image
Main Author: ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่1.
Subjects: เครื่องยนต์
คณิตศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TA332.5 ช442ค 2526
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Call Number: TA332.5 ช442ค 2536
Copy 7
Not available
Copy 8
Not available
Copy 1
Not available
Copy 6
Not available
Copy 9
Not available
Copy 10
Not available