มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม:

การประชุมวิชาการทั่วประเทศประจำปี 2536, 14-15 มกราคม 2536 ณ โรงแรมเดอะพรอวิเดนซ์ ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ = Man and environment /

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Corporate Author: การประชุมวิชาการทั่วประเทศประจำปี 2536 เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม [2536 : เชียงใหม่]
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มนุษย์ –– อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยามนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HM206 ก475 2535
Copy 11
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 10
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available