พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง /

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

No Cover Image
Main Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เอ็ม.บี.เอ., 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453, –– พระบาทสมเด็จพระ
ชวา –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 จ657
Copy 1
Available