พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง /

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

No Cover Image
Main Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เอ็ม.บี.เอ., 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2369-2453, -- พระบาทสมเด็จพระ
ชวา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!