เหลียวหลังแลหน้าเพื่ออนาคตการอุดมศึกษาไทย /

เจตนา นาควัชระ และนงเยาว์ กาญจนจารี ; อาภา จันทรสกุล, ผู้ประสานงานการปาฐกถา

No Cover Image
Main Author: อุบล เรียงสุวรรณ
Other Authors: นงเยาว์ กาญจนจารี, อาภา จันทรสกุล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB2320 จ697ห
Copy 1
Available