รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2534 /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5T4 ร156
Copy 1
Library use only