คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศ /

สัญญา สัญญาวิวัฒน์

Main Author: สัญญา สัญญาวิวัฒน์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ส113ค2
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 3
Available