แนวทางการวินิจฉัย รักษา และควบคุมโรคสุกร = Diagnosis, treatment and control of swine diseases.

Main Author: กิจจา อุไรรงค์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซต, 2525
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สุกร –– โรค
สัตวแพทยศาสตร์
โรคสัตว์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SF971 ก637น 2535
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Call Number: SF971 ก637น 2535
Copy 5
Not available