46 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล:

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเครื่องจักรกลจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 5.

No Cover Image
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องจักรกล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TJ145 ส383
Copy 1
Available
Copy 2
Available