ความคิดและภูมิปัญญาไทย:

คำ:ร่องรอยความคิดความเชื่อไทย /

สุวรรณา สถาอานันท์

Main Author: สุวรรณา สถาอานันท์
Other Authors: เนื่องน้อย บุณยเนตร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HM216 ส873ค 2535
Copy 2
Available