ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย /

พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตฺโต]

Main Author: พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตฺโต]
Other Authors: มูลนิธิพุทธธรรม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ4570.E3 พ332ท 2534
Copy 1
Available