การวิเคราะห์และการเขียนรายงานทางธุรกิจ

No Cover Image
Main Author: เพ็ญศรี ภู่อุทัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาการบัญชี
Format: BOOKS
Language:
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ธุรกิจ -- รายงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5351 พ899ก 2537
Copy 1
Available