ร่วมแรงแบ่งปันรัก:

สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์ /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Corporate Author: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โสเภณี –– ประวัติ –– ไทย
โสเภณี –– ปัญหาและข้อพิพาท –– ไทย
โสเภณี –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ242.55.A5 ม251ร
Copy 2
Available
Copy 7
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QH242.55.A5 ม251ร 2537
Copy 8
Available

Call Number: HQ242.55.A5 ม251ร
Copy 4
Not available
Copy 1
Not available