ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2 /

กรมศิลปากร

No Cover Image
Corporate Author: กรมศิลปากร. กองโบราณคดี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เมืองศรีมโหสถ -- 2 -- ประวัติศาสตร์
โบราณคดี -- (การขุดค้น)
โบราณคดีกับประวัติศาสตร์
ปราจีนบุรี -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS589.Pr3 ศ528ป 2536
Copy 1
Available
Copy 2
Available