หลักการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อป้องกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ:

เล่ม 1 = Validation as a systematic approach to prevention, improvement, and problem solving in the QA/QC program /

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม ; ศิรินารถ วาสนะวัฒน, บรรณาธิการ

Corporate Author: ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม
Other Authors: ศิรินารถ วาสนะวัฒน
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ยา -- การควบคุม
อนามัยผู้บริโภค
ยา -- มาตรฐาน
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
อาหาร -- การควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QV778 ห321 2537
Copy 1
Available
Copy 2
Available