19 สปก /

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การปฏิรูปที่ดิน
ที่ดินเพื่อการเกษตร
ที่ดิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD1265.T35 ก469ส 2527
Copy 1
Available
Copy 2
Available