ความรู้ การรับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์:

โครงการสำรวจประสิทธิผลของสื่อสารเรื่องโรคเอดส์ต่อพฤติกรรมและค่านิยม พ.ศ.2536 /

วรชัย ทองไทย ; อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Main Author: วรชัย ทองไทย
Other Authors: อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไวรัส, โรค
เพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RA644.A25 ว191ค 2537
Copy 1
Available