คู่มือพุทธบริษัทฉบับสมบูรณ์:

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย มนต์ะธี-ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร บทกรวดน้ำ แผ่เมตตา คำถวายทาน คำอนุโมทนา และบทพิธีกร /

ธรรมสภา, จัดพิมพ์เผยแพร่

No Cover Image
Corporate Author: ธรรมสภา
Other Authors: สวนโมกขพลาราม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พุทธศาสนา –– บทสวดมนต์
บทสวดมนต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ5631 ธ363ค
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available