มลพิษน้ำ /

ธงชัย พรรณสวัสดิ์, เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์ และชีวัน วิสาสะ, วาดภาพ

Main Author: ธงชัย พรรณสวัสดิ์
Other Authors: ปรีดา ปัญญาจันทร์, ชีวัน วิสาสะ, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2537
Edition: พิมพ์แจกครั้งที่ 1.
Subjects: มลพิษทางน้ำ
คุณภาพน้ำ
น้ำเสีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH545.W3 ธ117พ
Copy 1
Being repaired Quick Book