มลพิษดินและการกัดเซาะดิน /

ปริญญา นุตาลัย, ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และวันชัย โสภณสกุลรัตน์, เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์ และชีวัน วิสาสะ, วาดภาพ

Main Author: ปริญญา นุตาลัย
Other Authors: ธงชัย พรรณสวัสดิ์, วันชัย โสภณสกุลรัตน์, ปรีดา ปัญญาจันทร์, ชีวัน วิสาหะ, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ดิน
มลพิษในดิน
การอนุรักษ์ดิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QH545.S64 ป458ม
Copy 2
Available