วันพลิกประวัติในรอบ 15 ปี /

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, บรรณาธิการ

Corporate Author: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –– รายงาน
เกษตรกรรม –– รายงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: S294.R4 ว515ว
Copy 1
Available