แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร [การใช้การบริการบำรุงรักษาและการปรับ] /

ประณต กุลประสูตร ; จัดทำโดย โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น]

No Cover Image
Main Author: ประณต กุลประสูตร
Other Authors: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น]. โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: แทรกเตอร์
รถไถนา
เครื่องจักรกลการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TL233.5 ป288ท
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available