นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว [พ.ศ.2535-2554] /

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส.]

No Cover Image
Corporate Author: คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส.]
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรี -- นโยบายของรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!