ความจำมนุษย์ = Human Memory /

อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์

Main Author: อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: ความจำ
ความจำ (จิตวิทยา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF371 อ833ค
Copy 3
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BF371 อ833ค
Copy 2
Available