คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม = Food and dairy microbiology laboratory /

พวงพร โชติกไกร

Main Author: พวงพร โชติกไกร
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาชีววิทยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: จุลชีววิทยา –– คู่มือปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QR121 พ467ค
Copy 3
Being repaired Quick Book