สังคมชาวบ้านนา = Folk society /

พิชญ สมพอง

No Cover Image
Main Author: พิชญ์ สมพอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การพัฒนาชนบท
ภาวะชนบท
สังคมชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HT421 พ639ส4
Copy 1
Available