ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ = Economic history /

อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

Main Author: อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HC21 อ443ป3
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available