ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย = Thai economic history /

อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

Main Author: อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ –– ไทย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!