ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมยุโรปสมัยกลาง /

อังรี ปีแรน ; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา...[และคนอื่น ๆ ], แปล

Main Author: ปีแรน, อังรี
Other Authors: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
Format: BOOKS
Language:
Published: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ยุโรป ภาวะเศรษฐกิจ ค.ศ.476-1479
ยุโรป ภาวะสังคม ค.ศ.476-1492
ยุโรป ประวัติศาสตร์ ค.ศ.476-1492
ประวัติศาสตร์สมัยกลาง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HC41 ป649ป3
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available