120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด:

จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2417 - พ.ศ.2537 /

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Format: REFFERENCE
Language:
Published: [กรุงเทพฯ] : ประชาชน, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2369-2453
กฎหมาย -- ประวัติ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: KPT132 ห159 2537
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available