การค้าชายแดน /

วิทยา สุจริต ธนารักษ์, ชปา จิตต์ประทุม

No Cover Image
Other Authors: วิทยา สุจริตธนารักษ์, ชปา จิตต์ประทุม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งสินค้าผ่านแดน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5494.T52 ง582ก
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available