บทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 200 บท:

สำหรับการแสดงละครพระราชนิพนธ์ /

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์และหอวชิราวุธานุสรณ์

Corporate Author: มูลนิธิพระบรมราชนุสรณ์ และหอวชิราวุธานุสรณ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
บทละครไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL4209.M6 ม686บ
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available