การสร้างอเมริกา:

สังคมและวัฒนธรรมของสหรัฐ = Making America : the soctety and culture of the Uniited states /

ลูเธอร์ เอส. ลึดต์กี้, บรรณาธิการ ; สุคนธ์ พลภัทรพิจารณ์, บรรณาธิการแปล

Other Authors: ลูเธอร์ เอส. ลิดต์กี้, สุคนธ์ พลภัทรพิจารณ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สหรัฐอเมริกา –– ภาวะสังคม
สหรัฐอเมริกา –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: E169.1 ก523
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Social, Stack

Call Number: E169.1 ก523 2537
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: E169.1 ก523
Copy 1
Available