กฤษณา 2 /

ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ

No Cover Image
Main Author: ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียติ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์-ภาคจุลชีววิทยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไม้ดอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SB303.A3 ค629ก
Copy 1
Available
Copy 2
Available