สุภาษิต สำนวนไทย และคำพังเพย /

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ แมส พับลิชชิ่ง

No Cover Image
Other Authors: สำนักพิมพ์แมส พับลิชชิ่ง. ฝ่ายวิชาการ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สุภาษิตและคำพังเพย
ภาษาไทย –– สำนวนโวหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN6409.T5 ส837
Copy 1
Available