มนุษย์กับธรรมชาติ:

เสียงใคร่ครวญจากภูมิปัญญาตะวันออก-ตะวันตก = Man and nature : a cross-cultural perspective /

กุสตาฟสัน, เจมส์ เอ็ม...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: กุสตาฟสัน, เจมส์ เอ็ม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มนุษย์กับธรรมชาติ
มนุษย์ –– อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยามนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: GF696.T5 ม160
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available