เด็กที่ถูกลืมในสังคมไทย /

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ [ครูหยุย]

Main Author: วัลลภ ตังคณานุรักษ์ [ครูหยุย]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: เด็กที่ถูกทิ้ง -- ไทย
เด็กด้อยโอกาส
เด็ก -- การสงเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HV800.T52 ว447ด4
Copy 1
Available