การชุมโครเมียมในอุตสาหกรรม [ฮาร์ดโครม] /

วัชรา ขนิษฐบุตร

Main Author: วัชรา ขนิษฐบุตร
Other Authors: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การชุมโครเมียม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TS692.C4 ว384ก
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available