รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเชื่อของชาวไทยในสวัสดิรักษา = AN analysis of the beliefs of thai men in Swasdi Raksa /

นันทา ขุนภักดี

Main Author: นันทา ขุนภักดี
Format: RESEARCH
Language:
Published: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ความเชื่อ
วรรณกรรมไทย -- การวิเคราะห์
สวัสดิรักษา -- การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PL4200.5 น426ก2
Copy 1
Available